VAK!cinaútlevél? (Alapjogi képzés 4.)
2021. január 09. írta: Antal Tibor (Elnök)

VAK!cinaútlevél? (Alapjogi képzés 4.)

immunity-passport-sample-design-travel-2123242_1.jpgSorozatom következő részében a VAKcina útlevéllel kapcsolatban írnék le néhány gondolatot. Előrebocsátom, hogy - bármilyen meglepő lesz - de jelen értekezésnek az oltáshoz igazából nem sok köze lesz.

A VAKcina útlevél problémakörének ugyanis semmi köze ahhoz, hogy az oltás hatékony, hatásos, hasznos, szükséges, kötelező, vagy opcionális.

A probléma tárgya ugyanis az, hogy maga az ötlet, a VAKcínaútlevél mintegy fél tucat alapvető jogát sértené az Európai Uniós polgároknak. Az első ilyen jog rögtön az emberi méltóság kérdése, ugyanis eleddig csak az állatok esetén várták el adott esetben az oltási igazolások hurcolását, és bemutathatóságát, viszont eddig fel sem merült, hogy ilyen jellegű Különleges adatokat kvázi "közhírré" kellene tenni. A következő sérülést elszenvedő alapvető jog a szabad mozgás joga lenne, amit "mindössze" az összes tagállam alkotmánya, az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Európai Unió Chartája és amúgy a Schengeni szerződés is biztosít az Európai Uniós polgárok számára.

És ha mindez még nem lenne elég a probléma ismertetése során, akkor azt is meg kell említeni, hogy ezeket a jogokat kizárólag az Európai Unió által elismert általános érdekű célkitűzések vagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében lehet korlátozni. [1]

Ebből pedig az következik, hogy a negatív tesztek bemutatásának az elvárása egy határátlépésnél megfelel a szükségesség és arányosság feltételrendszerének, hiszen ez az intézkedés azt a célt szolgálja, hogy a járványt távolt tartsák egy adott ország polgáraitól. Ezzel szemben az, hogy "kit oltottak be", az nemhogy ezt a célt nem érné el, hanem arra nézve valójában teljesen irreleváns lenne.

És hogy miért?

Azért, mert az oltás nem azt jelenti, hogy valaki nem hordozhatja és terjesztheti a vírust.

(Pusztán az egyértelműség kedvéért jegyzem meg, ez nem úgy értendő, hogy aki oltást kap, az amiatt terjeszthetné a vírust!)

Az oltás ugyanis nem a vírust pusztítja el, hanem a szervezetet segíti abban, hogy legyőzhesse a vírust. Ebből következően azonban - és értelemszerűen - az oltást megkapott személy még lehet vírushordozó, ha másért nem, akkor azért, mert mások rájuk köhögnek, vagy megfognak valamit, amin jelen van a vírus, esetleg kapnak egy kis vagy nagy puszit valakitől, mint például Judástól, ami kifejezetten káros mások életére és egészségére nézve.

Ebből következően az oltást alapvetően két célból érdemes alkalmazni:

- azért, mert az érintett személy védelmét biztosítja

- nagy méretekben (>~60%) a társadalom egészének a védettsége is kialakul.

Ezekből az egyébként az Európai Unió jogrendszerével tökéletesen összeegyeztethető célokból azonban máris világosan látszik az, hogy egy VAKcínaútlevél ezekre a célokra nézve valójában teljesen irreleváns. Miért is?

- azért, mert a VAKcínaútlevél bemutatóján a belépés után is kitörhet a betegség (a vakcinák hatékonysága ~70-95% között mozog, amit éppen tovább rontanak azzal a kuruzslással felérő társadalmi kísérlettel, amivel kitolják a második oltás beadásának az idejét), tehát tömeges utaztatás esetén éppen a nagy számok törvénye alapján egyáltalán nem csökkenne a behurcolás kockázata.

- ez nem szolgálja a beutazással érintett társadalmak érdekét sem, hiszen az értelemszerűen nem járul hozzá az adott ország nyájimmunitásának a kialakításához,

Vagyis megállapítható, hogy egy VAKcínaútlevél bemutatása (a jelenleg ismert elképzelések formájában) semmiféle társadalmi érdeket nem szolgálna, sőt, még az azzal rendelkező személy egyéni érdekeit sem, ezzel szemben masszívan alkalmas lenne a diszkriminációra, illetve a de jure önkéntes oltásnak a de facto kötelező értelműre való módosításában. Ez azonban ebben a formában már az Európai Unió által biztosított legfontosabb alapvető jogot is megkérdőjelezné, vagyis az emberi méltóságét. Hiszen, önmagában megalázó lenne az, hogy valakinek papírokat kellene magával hordania, amit akár egy biztonsági őrnek is mutogatnia kellene. Mintha valakinek azt kellene igazolnia, hogy "nem vagyok leprás".

Ebből következik, hogy ez az elképzelés már megint a magánvállalkozások vagy az államok "jogos érdekeinek" a totális félreértelmezéséből vezethető le, vagyis a pénzből, vagy abból, hogy bevételt vagy profitot akarnak növelni.

Azonban - nyilvánvalóan nem véletlenül - a profithoz való jogot az európai jogrend SEM védi. És amúgy egyetlen más jogrend sem.

Sőt mi több, ha a szükségesség elvét nézzük, akkor azt sem lehet semmivel sem alátámasztani, hogy "miért lenne szükség" egy ilyen új dokumentumra, hiszen a PCR és gyorstesztek lényegesen jobb megoldást kínálnak a vírus hordozóinak a kiszűrésére.

Ebből pedig az következik, hogy ennek az elképzelésnek a tetszőleges tagállami, vagy vállalkozási megvalósítása sacc/kb 100% biztonsággal kijelenthető módon vérezne el az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt, hiszen az az Európai Jogrend alapját képező egyetlen elvárásnak sem felelhetne meg, miközben azok közül úgy fél tucatot sértene.

Az eszmefuttatás végére pedig tényleg csak azt tenném még mindehhez hozzá, hogy ha lenne elegendő VAKcina, akkor ez a kérdés fel sem merülne. Azonban a VAKcínaútlevéltől sajnos nem várható az oltóanyag mennyiségének a növekedése sem.

Vagyis az "ötlet" vagy nem több mint gittrágás, pótcselekvés, uborka szezon kitöltés, profit növelési szándék, vagy az eddig elért emberi jogaink korlátozási vágya. Minden más esetre, minden más cél elérésére ugyanis van hatékonyabb megoldás az elérendő célra nézve nyilvánvalóan irreleváns elképzelésnél. Mint például az, hogy minden határátkelőnél, szállodában, vagy nagyobb szórakoztató és vendéglátó helyen kerüljön kialakításra saját költségen [2] egy kulturált gyorstesztelési lehetőség, aminek az eredményét X napig minden, a rendszert képező helyen elfogadnák.

Hja, hogy ez pénzbe kerülne és a profitot csökkentené, és ezért nem felel meg a VAKcínaútlevelet preferálók érdekeinek?

Én kérek elnézést, de ez az érvelés az Európai Unió jogrendjét egyáltalán nem hatja meg. Tessék szépen gondolkodni és olyan megoldásokat keresi, ami nem a polgárokat akarja arra kényszeríteni, hogy mások  profitja érdekében lemondjanak az őket úgy hetven(!) éve megillető jogokról.

Már csak ezért is célszerű az embereknek az alapvető jogaikat megismernie.

COVID mentes Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!

Hivatkozások:

1: Lásd: Korlátozás

2. Természetesen ebbe a fogalomba az EU-s vagy tagállami pályázatok és de minimis támogatási formák is beleérthetők lennének.

süti beállítások módosítása